Genleştirilmiş Cam Küre

Genleştirilmiş cam küre, kırık olarak hazırda bulunan cam atıklarının özel ve patentli bir teknoloji ile yüksek olan ısılar altında özel hazırlanmış kimyasallarla birleştirilip üretilen, düzgün çeperli, küçük hücresel olan yapılara sahip bir küredir. Bu küre, inorganik bir termal izolasyonların ihtiyaç duyulduğu hallerde hazırda bulunan bir izolasyon malzemesidir. Sahip olduğu 0,059-0,08 W/mK değerler ile ısıları iletim kat sayısı yardımıyla yapı malzemesine izolasyon çeşitlerinden termal ısı izolasyonu, ses ve gürültü izolasyonu, hafiflik yanında neme dayanıklılık, bakteri ve küf oluşturulmasına karşı direnç, mükemmel ve hatasız tasarım imkânı ve dokusu sayesinde hava alabilen yapılar gibi özellikler kazandırır. Alev oluşumuna karşı direnç gösterme özelliğine ve A1 sınıfına ait yanmaz özelliğe sahiptir. Akıllara gelebilecek her türlü organik ve inorganik tipte bulunan kimyasala (cam eritmede kullanılan Florin Hidrojen asidinin dışında) karşı tamamen dirençli bir halde bulunur. Ekolojik, çevre için zararsız bir ürün konumundadır. Hafif agrega olması durumunda bulunması nedeni ile hafif yapıda beton üretimi yapılırken kullanılabilecek kullanışlı bir malzemedir.

Stikloporas Genleştirilmiş Cam

Ürünü İncele

Genleştirilmiş Cam Küre Nerelerde Kullanılır?

Özel olarak planı hazırlanan uygulamalarda; genleştirilmiş cam kürenin yanmaya ve her türlü tepkimeye karşı çok üst düzeyde dirençli olması her türlü yağ ayrışması durumlarında, kimya endüstrilerinde, gıda tarafında, enerjinin çeşitli kollarında, biyofiltrasyon uygulaması ve tarımın endüstrisinin çeşitli dallarında da çok tercih edilebilir durumdadır. Bunlarla birlikte yapı malzemelerinde hafif olması ve yanmaz özelliğe sahip olmasından dolayı da tercih edilir. 3D Baskı teknolojisi ve beton üretiminde yararlanılan kumun yerine doğru boyutlarda seçilen genleştirilmiş cam küre ile ekstra ısı yalıtımına gerek duyulmadan yapılar inşa edilir. Farklı talebe duyarlı olarak da tasarımlar yaratılır ve hayata geçirilir. Bu malzeme, yapının genel ağırlığını % 70’e varan oranlarda zararı en aza indirerek düşürebilir.

Önerilen içerik detayları ise; 0,25-0,5 mm /0,50-1,00 mm /1-2 mm /2-4 mm

Genleştirilmiş Cam Kürenin Özellikleri

Genleştirilmiş cam küre çalışmaları, titizlik dahilinde gerçekleştirilmesi gereken aşamaları kapsayan bir uygulamadır. Bu cam küre, kullanıma uygun tüm atık camlardan faydalanılarak gerçekleştirilir. Bünyesinde çeşitli özellikler bulunduran bu cam küreler, kullanıcısına avantaj sağlayan bir yapıda olduğu için birçok alanda tercih edilir. Özellikle de deney yapımlarında, deneme yolları kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda büyük avantaj sağlar. Tercih edilme sıklığının en büyük nedeni de budur.

Bu doğrultudaki amaçla agrega (beton, harç ve benzeri malzemelerin hazırlanmasında çimento ve su ile birlikte kullanılan kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik malzemelere verilen genel bir isim) bir şekilde, bu cam küre agregası ve doğal kumun kullanımı ile bağlayıcı görevini üstlenecek bir şekilde çimentonun ve kirecin kullanılması ile özel olarak yapılmış bir harç hazır hale getirilir. Bu harç deneme aşaması, harcın denemeye alınarak karşı direncine bakılmasına yarar ve böylelikle elde edilen veriler doğrultusunda en doğru karışımı ve bakılan bu karışımların oranlarının en uygun şekilde hazırlanması için önem teşkil eder. Bu karışımlar içinde 1-2 mm ve 2-4 mm boyutlarında genleştirilmiş halde bulunan cam küre aynı boyutlarda bekleyen kum ile hacimsel olarak %0, %25, %50 ve %100 oranlarında yer değiştirilerek farklı şekilde kullanılır. Harcın karışımları 40x40x160 mm ebadında kalıplara dökülmesinin ardından 7, 28 ve 56 günlük süreçteki kür süreleri baz alınarak denemelere alınır. Kür süresi sona erdikten sonra harçların serilerinde sert hallerde bulunan birim hacim ağırlık, özgül olan ağırlık, porozite, kütlece su emme, ultrasonik geçiş hızı ile basınç direnci gibi farklı ve çeşitlilik gösteren deneyler gerçekleştirilir.

Durumu özetlemek gerekirse; atık bir madde halinde bulunan ve kullanılması için bekletilen camın geri dönüşüme alınması ile oluşan bu cam kürenin uygun bir halde harç içine ilave edilmesi ile kazanılan üst düzey performansların sonucunda geleneksel olarak hazırlanmış olan normal harçlarda da kullanılmasında sakınca bulunmadığı sonucu ortaya konulur.

Genel olarak genleştirilmiş cam küre malzemesi yapı malzemesini güçlendirme, yapının dayanıklılığını artırma açısından yararlı olması, aynı zamanda iyi ve güçlü bir şekilde direnç gösterme özelliğine sahip olması, yapılan her türlü direnç deneyi ve malzeme hazırlıklarının belgeler halinde ispat edilmesinin sonucunda yararı yüksek olarak gösterilmesi gibi nedenlerden ötürü öne çıkar. Bu malzemenin kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşması, bu özellikler göz önüne alındığında beklenilen bir durumdur.