Yapıştırıcılar

Genel olarak sentetik esaslı olan yapıştırıcılar, iki parçanın birleştirilmesi görevini üstlenir. Yapıştırıcılar, çözülemeyen bir bağlantıya sahiptir ve parçalar arasında oldukça ince bir tabaka oluşturur. Birçok kimyasal reaksiyonun oluşması sonucunda makro moleküllerin oluşumunda sertleşme gerçekleşir. Yapıştırıcılar, kendi iç mukavemeti ve parça yüzeylerine yapışması ile dış kuvvetlerin karşılanmasını sağlayan güçlü ve dinamik bir yapıya sahiptir. Yapıştırıcıların tek ve iki bileşenli olanları mevcuttur. Tek bileşenli yapıştırıcılar, gerekli bütün bileşenler ve yapıştırıcı madde içerisinde bulunur. Kimyasal yapılarına göre yüzeye yayılım esnasında su çıkışının gerçekleşmemesi adına sertleşme noktasında belli bir basınç uygular. Yapıştırıcıların bir diğer türü ise çift bileşenli yapıştırıcıdır. Çift bileşenli yapıştırıcı, kompozit sektöründe sıklıkla tercih edilir. Çift bileşenli yapıştırıcı türünde tercih edilenlerin epoksi, akrilik ve poliüretan bazlı olanlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu yapıştırıcı çeşitlerinin çift bileşenli olmaları sebebiyle yapıştırma işlemi gerçekleştirilmeden evvel A ve B bileşenlerinin iyi bir şekilde karıştırılması gereklilik arz eder.

Yapıştırıcılar

Ürünü İncele

Yapıştırıcı Pasta Nedir?

Yapıştırıcı pasta, CTP ve döküm tipi parçaların birleştirilmesi kapsamında geliştirilen ve üretimi gerçekleştirilen bir üründür. Bu ürünün dolgulu ya da cam takviyeli seçenekleri bulunur. Özel formülasyonu ile dolgu, yapıştırma ve sızdırmalık amacı ile kullanılır. Kolay bir şekilde kullanım sağladığı gibi ekonomik yönden de büyük ölçüde avantaj sağlar.

CTP parçaların, kompozitin yapısal özellikleri kapsamında en düşük seviyede bir etki ile birleştirilmesinde tercih edilir. Düşük ekzoterm sıcaklığı ve düşük seviyedeki hacimsel çekme değerleri, yüzey görünümü ve parça kalitesinde herhangi bir negatif değer oluşturması söz konusu olmadan yapıştırma işleminin gerçekleştirilmesine olanak sunar.

Yapıştırıcı Pasta Kulanım Alanları

Yapıştırıcı pasta kullanım alanlarına baktığımız zaman seramik, fayans ve cam mozaiklerin yapıştırılmasında tercih edilir. Boyalı yüzeyler, alçı panel, alçı – sıva, çimentolu yonga levha ve ahşap gibi daha sayabileceğimiz pek çok yüzeyler üzerinde seramik yapıştırılmasında kullanılır. Eski kaplamaların üzerinde de seramik kaplamaları işleminde kullanılarak kolaylık sunar.

İç mekanlarda kullanıma uygun olan yapıştırıcı pastalar, yatay ve düşey yüzeylerde, seramik, fayans ve cam mozaiklerin yapıştırılması aşamasında, boyalı yüzeyler, alçı panel, alçı – sıva, çimentolu yonga levha, ahşap ve benzeri yüzeylerin üzerinde seramik yapıştırılması işlemi doğrultusunda kullanılır. Aynı zamanda eski kaplamalar üzerinde seramik kaplamalarının gerçekleştirilmesi esasında da büyük avantaj sağlar.

Yapıştırıcı pastalar kullanıma hazır haldedir. Kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir olması, zaman açısından ekonomiklik sağlanmasına zemin hazırlar. Bu doğrultuda işçilikten de tasarruf edilebilir. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir ve uzun ömürlü bir yapıştırıcıdır. Çalışma süresinin uzun olması da bir diğer önemli özellikleri arasındadır. Kayma gibi durumlardan da bahsetmek mümkün değildir. Bu yapıştırıcılar, özellikle işleme hususunda dikkatli davranılması halinde kayma yapmayacaktır.

  • Yüzey Hazırlığı

Yapıştırıcı pastanın uygulamasına geçilmeden evvel yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmesi gerekir. Uygulama yüzeyinin toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapıştırıcı pastanın yüzeyle doğru bir şekilde temas etme durumunu önleyici maddelerden temizlenmiş olması şarttır. Uygulama yüzeyindeki bozukluklar, yüzey derinliğine ve yapısına bağlı olarak sorun yaratabilir.  Bu yüzden 24 saat içerisinde bozukluk yaratabilecek durumların temizlenmesi gerekir.

  • Ürün Hazırlığı:

Uygulamaya başlanmadan evvel ürün iyi bir şekilde karıştırılmalı, birbiriyle bütün hale getirilmelidir. Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde edebilmek adına ürün, malanın düz kısmı ile yüzeye yayılmalıdır. Daha sonra karo ebadına uygun bir şekilde seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanarak ürün hazırlığı süreci tamamlanmalıdır.

Karolar, 20 dakika içerisinde taraklanmış olan harç üzerine iyi bir şekilde kuvvet uygulanmalı ve ardından yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi yapışmanın gerçekleştirileceği duruma uygunluk göstermeyen ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu bahsetmiş olduğumuz süre daha kısa olabilir.

Süresi dolan ürün üzerine yapıştırma işleminin kesinlikle yapılmaması gerekir. Ürün yüzeyden net bir şekilde kazınmalıdır. Yalıtım levhalarının yapıştırılmasında, noktasal ya da çizgisel uygulamanın yapılması uygulama yönteminde önem arz eden bir adımdır.

Kullanımın tamamlanmasının ardından ambalajın sıkı bir şekilde kapatılmaması gerekir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş ya da kullanım için yetersiz kalan ürünün atılması doğru olacaktır.

Uygulamanın hemen ardından eller ve uygulama aletleri su ile temiz bir şekilde yıkanmalıdır. Yüzeyler temizlenmelidir.

Seramik uygulamalarında ürünün kuruma süresi, ortam koşullarına ve seramik ebadındaki değişikliğe göre farklılık gösterir. Bu doğrultuda ürünün kullanım süresi 1-2 haftaya kadar çıkabilir. Emiciliği düşük ve büyük ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında çimento esaslı ürünlerin tercih edilmesi uzmanlar tarafından önerildiği için üretiminde çimentodan faydalanılan malzemelerden yana tercihte bulunmak doğru bir seçim olacaktır.

Yapıştırıcı Pasta Türleri

Yapıştırıcı türleri, amaca ve nerede kullanılacağına göre değişiklik gösterebilir. Yapıştırıcı pasta türlerine baktığımız zaman birden fazla yapıştırıcı türünün varlığından söz edebiliriz. Bu yapıştırıcı pasta türlerinin her birinin özelliği farklılık gösterir. Kullanım yönünden belirlenen amaçları benzerlik gösteriyor olsa da bu yapıştırıcı türlerinin ham maddeleri değişir. Bundan dolayı yapıştırıcı çeşitleri, birbirinden çok farklı şekilde geliştirilir, üretilir ve kullanılır. Yapıştırıcı türlerine; epoksi, hızlı yapıştırıcı, köpük, poliüretan, sıcak tutkal, silikon, bant ürünlerini örnek olarak gösterebiliriz. Bu pasta türleri en yaygın bir şekilde kullanıldığı gibi pek çok malzeme üzerinde etkili olan yapıştırıcılar olarak değerlendirilir.

Yapıştırıcıların özellikleri, özelliklerinden dolayı sunduğu avantajlar, avantajlarının fazla olması sebebiyle kullanım alanının da geniş bir yelpazeye sahip olması tam anlamıyla yapıştırıcının üretim kalitesiyle ilişki içerisindedir.

Eğer yapıştırıcılara ihtiyaç duyuyorsanız ve bu yönde bir tercihte bulunmak istiyorsanız, öncelikli olarak yapıştırıcıların ne işe yaradığını, hangi özelliklere sahip olduğunu, nasıl türlerinin bulunduğunu, avantajlarını ve dezavantajlarını iyi bir şekilde araştırmanız sizin doğru bir karar vermenizde etkili olacaktır.

Yapıştırıcıların kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte bu yönde talep ve beklentilerin de arttığı görülür. Bu noktada sektör bazında birçok yerde yapıştırıcı satımı gerçekleştirilir.

Yapıştırıcı satın alırken malzemenin kalitesine, üretimine dikkat edilmelidir. Yapıştırıcıların sunduğu avantajlar fazla olsa da bu avantajlardan faydalanabilmek için bu avantajları doğru bir şekilde sunan, uygulama esnasında kolaylık sağlayan bir yapıştırıcı satın alınmalıdır. OMNİS, 12 yıldan bu yana vermiş olduğu hizmet ve gelişme gösterdiği alanlar kapsamında sizlerin doğru ve etki sahibi yapıştırıcılar satın almanıza olanak sunar.